Dwik i muzyka w Linuksie
www.linux-muzyka.ixion.pl

Nagrywanie dźwięku dla początkującychInstrukcja opisuje sposób nagrywania dźwięku z mikrofonów, radiomagnetofonów, gramofonów i innych urządzeń podłączonych do komputera. Przedstawiono zasady:

  • podłączania źródeł dźwięku do komputera,
  • regulacji poziomu sygnału,
  • korzystania z oprogramowania nagrywającego dźwięk.

Instrukcja przeznaczona jest dla osób początkujących.Dokument ten powinien okaza si przydatny pocztkujcym uytkownikom komputera, ktrzy zapragnli nagra dwik z jakiegokolwiek rda i zapisa go na dysk twardy. Aby przystpi do pracy potrzebny bdzie komputer z poprawnie zainstalowan kart dwikow oraz dowolne rdo dwiku (mikrofon, radiomagnetofon lub gramofon). Nie mona zapomnie o jeszcze jednym warunku wykonania ciekawych nagra - trzeba mie dobry pomys i ch jego realizacji.

Podczenie nagrywanych rde dwiku

Pierwszym etapem procesu nagrywania bdzie podczenie posiadanych urzdze do komputera. W zalenoci od rda dwiku, ktre chcemy nagra, sposoby podcze bd inne.

Zamy, e bdziemy nagrywa:

  1. wokale - konieczne bdzie podczenie mikrofonu,
  2. audycje radiowe, muzyk z kaset magnetofonowych i pyt winylowych, brzmienia keyboardw i syntezatorw - radia, gramofony i keyboardy podczymy do wejcia liniowego,
  3. dwik z pyt CD - wykorzystamy programy zrzucajce cieki audio na dysk (tzw. rippery).

Nagrywanie wokali

W pierwszym przypadku - nagrywania wokalisty - sprawa jest najbardziej skomplikowana (i kosztowna). Przede wszystkim powinnimy zaopatrzy si w przyzwoity mikrofon dynamiczny. "Zabawki" doczane niekiedy do kart dwikowych i zestaww komputerowych na pewno nie wystarcz. Mikrofony takie maj bardzo niewielki odstp sygnau od szumu, ponadto s bardzo wraliwe na goski wybuchowe (np. p) - ich wymwienie czsto powoduje trzaski w nagrywanym materiale.

Sam fakt posiadania dobrego mikrofonu rwnie moe nie wystarcza. Warto zaopatrzy si rwnie w przedwzmacniacz mikrofonowy. Pozwoli on nam na podczenie mikrofonu do wejcia liniowego. Rozwizanie to znacznie zmniejszy podatno dwiku na zakcenia, ktre czsto powstaj podczas podczania mikrofonu do wejcia mikrofonowego.

Powysze zalecenia przydadz si osobom zainteresowanym uzyskaniem dwiku o przyzwoitej jakoci. Jeeli jednak chcemy zarejestrowa jakiekolwiek brzmienia "dla zabawy" lub po prostu po to, by sprawdzi, czy karta dwikowa zostaa zainstalowana poprawnie, to wystarczy nam zwyky mikrofonik za kilkanacie zotych.

Jeeli nie posiadamy przedwzmacniacza, to mikrofon podczymy do wejcia Mic In. Z reguy na karcie dwikowej znajduj si 3 identyczne wejcia, czsto nie s one oznaczone. Aby dowiedzie si, ktre wejcie suy do podczenia mikrofonu, trzeba bdzie zajrze do instrukcji doczonej do karty dwikowej (lub do podrcznika pyty gwnej, jeeli posiadasz zintegrowan kart dwikow). Pomc mog take kolory poszczeglnych wej - mikrofonowe czsto ma kolor czerwony.

Posiadacze przedwzmacniacza mog podczy swoje mikrofony do wejcia liniowego (Line In). Zastosowanie tego rozwizania powinno znacznie polepszy jako nagrywanego dwiku.

Nagrywanie kaset i winyli

Jeeli chcemy nagra dwik pochodzcy z odbiornika radiowego, magnetofonu lub gramofonu, to rwnie powinnimy podczy posiadane urzdzenie do wejcia liniowego. Potrzebny bdzie kabel z wtykami 1/8 cala – stosunkowo tani i atwo dostpny. Od strony komputera podpinamy kabel do wejcia Line In. Nasze rdo dwiku powinno natomiast posiada wyjcie suchawkowe, Aux Out lub podobnie oznaczone.

Nagrywanie muzyki z pyt CD

W przypadku nagrywania muzyki z pyt najkorzystniej jest wykorzysta napd CD/DVD zamontowany w komputerze. Nie naley jednak nagrywa z niego dwiku tak, jak z urzdze zewntrznych (cho jest to moliwe). Powinnimy raczej wykorzysta specjalne programy przeznaczone do zrzucania cieek audio z pyt CD na dysk twardy (tzw. rippery). Najlepszym tego typu programem dla Linuksa jest Grip.

Jeli podczylimy ju posiadane urzdzenia, to moemy teraz wczy komputer i uruchomi nasz ulubiony system operacyjny. Dalsza cz instrukcji bdzie odnosi si do Linuksa, ale uytkownicy innych systemw rwnie mog zastosowa wszystkie porady.

Ustalanie poziomu gonoci

Przed rozpoczciem nagrywania powinnimy jeszcze ustali poziom gonoci wykorzystywanych urzdze i wybra rdo nagrywania. Posu nam do tego miksery. Oprcz prostych programw obsugiwanych z linii polece (np. aumix, amixer) dostpne s atwe w obsudze graficzne miksery. Posiadacze KDE i GNOME zapewne znajd w menu menedera okien pozycj Kontrola gonoci (to skrt do programu KMix lub Gnome Volume Control). Inne miksery dla X Window System to aumix-gtk i xmix. S one rozpowszechniane z wikszoci dystrybucji Linuksa.

Po uruchomieniu dowolnego miksera naley sprawdzi poziom sygnau wykorzystywanego urzdzenia wejciowego - na przykad w wypadku nagrywania dwiku z wejcia liniowego gono Line In nie moe by zerowa. Sprawdmy, czy odpowiedni suwak przesunity jest ku grze i czy nie jest zaznaczona opcja Cisza (lub Wycisz).

Przy okazji warto sprawdzi, czy wyjcia audio rwnie s poprawnie skonfigurowane. Suwaki za to odpowiedzialne to Master i PCM. Jeli odtwarzalimy wczeniej z powodzeniem dowolne pliki dwikowe, to wszystko powinno by w porzdku.

Teraz moemy jeszcze wyciszy te urzdzenia wejciowe, z ktrych nie bdziemy korzysta w czasie nagrywania (np. mikrofonowe i CD, jeeli chcemy nagrywa z wejcia liniowego). Ta czynno moe polepszy jako uzyskanego dwiku.

Kolejnym wanym krokiem jest oznaczenie urzdzenia, ktre posuy nam do nagrywania materiau dwikowego. W kadym mikserze znajdziemy opcje Rec, Zapis lub czerwone kka obok poszczeglnych wej. Wystarczy wybra odpowiednie urzdzenie.

Nagrywanie w edytorze audio

Teraz moemy ju otworzy edytor audio. Kady z tego typu programw jest dobry, ale warto sprawdzi, czy posiada on zaawansowan kontrol poziomu dwiku podczas nagrywania (np. Snd j posiada, ale wiele innych programw - nie). W tej instrukcji posu si edytorem Audacity - jest on zdecydowanie najprostszy w obsudze i idealny dla pocztkujcych uytkownikw.

Okno nagrywania programu Snd.

Okno nagrywania programu Snd. Moliwa jest kontrola poziomu dwiku i formatu zapisywanych danych. Zobacz powikszenie.

Najpierw ustalmy parametry pracy programu (menu Plik→Preferences...). Zawsze powinnimy nagrywa dwik z jakoci pyty CD (stereo, 44100 Hz, 16 bitw, PCM). Zaznaczmy odpowiednie opcje i zamknijmy okno konfiguracji.

Teraz pora na prbne nagrywanie. Wczmy uywane rdo dwiku, a nastpnie kliknijmy ikon nagrywania widoczn w grnej czci okna Audacity. Po kilkunastu sekundach wyczmy nagrywanie i przyjrzyjmy si wykresowi falowemu uzyskanego dwiku.

Interfejs edytora Audacity.

Interfejs edytora Audacity. Widoczny stereofoniczny plik razem z obwiedni. Zobacz powikszenie.

Jeeli wykres skupia si tylko w rodkowej czci cieki, to dwik osiga niewysokie wartoci i jest bardzo cichy. W tym przypadku powinnimy zwikszy gono zewntrznego urzdzenia i wejcia karty dwikowej (w mikserze).

Czasami zaj moe sytuacja cakiem odwrotna. Wykres falowy "rozsadza" ciek, a w nagraniu pojawiaj si wyrane trzaski (przesterowania). W tym przypadku konieczne bdzie zmniejszenie gonoci posiadanych urzdze i powtrzenie nagrania.

Najlepsze ustawienia miksera uzyskamy zapewne dopiero po kilku prbnych nagraniach i odsuchach. Bardzo przydatna moe si tu okaza moliwo podgldu poziomu dwiku w czasie nagrywania. Warto te podkreli, e niektre bdy na tym etapie mog wynika nie tylko z nieprawidowego ustawienia gonoci, ale te ze zego podczenia urzdze i uycia fatalnej jakoci kabli. Warto zbada wszystkie rda zakce. Pamitajmy, e szum powstay na etapie nagrywania moe by ju niemoliwy do usunicia.

Dokument ten stanowi jedynie wprowadzenie do zagadnie nagrywania dwiku. Mam jednak nadziej, e okaza si on przydatny osobom pocztkujcym, ktre poszukiway podstawowych informacji pomagajcych rozpocz samodzielne nagrywanie muzyki.20.01.2004Komentarze
  • 26-01-2006  —  Paulina  e-mail: rowerek14-na-poczta-kropka-fm

    Jak mam to sobie zainstalowac ?


+ Dodaj wasny komentarz

Twrca witryny nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczonych komentarzy.


Inne strony w Internecie
SZUKAJ


SPONSOR


SEKCJE

Strona gwna

• Programy

• Sprzt i sterowniki

• Artykuy

• Blog

• Forum

• Linki

• Mapa serwisu

• Kontakt

• Przyjaciele