System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy

streamsoft prestiż erp

Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie i zawiera przewidywany zakres wdrożenia uzgodniony ze stroną kupującą.

Pierwszym etapem przygotowania oferty na skuteczne wdrożenie  jest przeprowadzenie szczegółowej Analizy przedwdrożeniowej , która obejmuje wszystkie pole działania które mają zostać objęte wdrożeniem systemu informatycznego Streamsoft Prestiż.

Po wnikliwej analizie przedwdrożeniowej znamy cele klienta jakie chce osiągnąć wdrażając nowy system, znamy aktualną systuację biznesową klienta, zagrożenia jakie mogą powstać podczas realizacji projektu.

Wynikiem analizy przedwdrożeniowej jest opracowanie projektu wdrożenia, podsumowujący zakres wdrożenia oraz jego koszt. Aktualny cennik licencji dostępny jest na stronie producenta systemu, jednakże polecamy darmową wycenę która pozwoli doprecyzować koszty związane ze wdrożeniem.


 ZAPYTANIE OFERTOWE  Powrót