System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy

Zakończyliśmy kolejne wdrożenie systemu Streamsoft Prestiż w firmie POLCAB w Rybniku.

POLCAB Maszyny Budowlane specjalizuje się w sprzedaży maszyn budowlanych,
elementów wyposażenia jak i wynajmem maszyn budowlanych.Polcab maszyny budowlane

Firma jest częścią Grupy Polcab która oprócz maszyn budowlanych zajmuje się produkukcją pojazdów komunalnnych, świadczy usługi transportowe w obrocie międzynarodowym oraz jest producentem mas bitumicznych.

Przed wdrożeniem firma pracowała na kilku programach magazynowych różnych producentów które nie zapewniały spójności danych co uniemożliwiało właścicielom prowadzenia i nadzorowania gospodarki magazynowej oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad logistyką przedsiębiorstwa i przepływami kapitałowymi w przedsiębiorstwie.

Firma posiada także oddalone oddziały w których nie posiada spójnego systemu przepływu informacji, a istniejące rozwiązania informatyczne nie zapewniają nadzoru nad łańcuchem dostaw i automatycznego raportowania.

 Zarządzający przedsiębiorstwem wybrali rozwiązanie bazujące na systemie ERP Streamsoft Pro.

  Na decyzję o wyborze oprogramowania wpływ miał fakt iż system Streamsoft Pro / Prestiż zapewnia realizację wszystkich procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie a zwłaszcza:

  • zarządzanie gospodarką magazynową oraz łańcuchem dostaw
  • obsługa Serwisu maszyn budowlanych i floty transportowej
  • planowanie i zarządzanie produkcją - wytwórnia mas bitumicznych
  • zarządzanie środkami trwałymi
  • zaawansowane raportowanieWdrożenie systemu klasy ERP firmy Streamsoft pomogło w codziennej pracy firmy a spójność danych i praca w jednym systemie, na jednej bazie danych jest gwarantem poprawności emitowanych dokumentów handlowych.

Dzięki wdrożeniu Streamsoft Pro:

  1. Zinformatyzowano obszary w których brak było jakichkolwiek narzędzi informatycznych
  2. Uzyskano nadzór nad kosztami powstającymi w wydziałach firmy
  3. Poprawiono przepływ informacji pomiędzy centralą a oddziałem firmy
  4. Fakturowanie dokumentów wszystkich jednostek możliwe jest z jednego systemu
  5. Zapewniono bezpieczeństwo danych


Zaimplementowane elementy systemu pozwalają nam na planowanie kolejnego etapu wdrożenia które obejmie pozostałe oddziały przedsiębiorstwa.