System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy


Wdrożenie systemu Streamsoft Prestiż u kolejnego klienta zaostało zakończone sukcesem.
Firma Promot sp. z o.o.  wdrożyła system Streamsoft Prestiż aby podnieść jakość we współpracy ze swoimi partnerami z branży Automotive.

W ramach projektu, wdrożeniem systemu B2B objęte kluczowe działy przedsiębiorstwa. Zautomatyzowano nie tylko przyjmowanie zamówień
od kluczowych producentów branży motoryzacyjnej. Firma Promot jak i jej partneży uzyskali możliwość śledzenia postępu realizacji
zamówień już na etapie planowania, uruchomienia produkcji powiązanego zamówienia. System B2B umożliwia także partnerom biznesowym możliwość podglądu swoich rozrachunków.

Pozostałe kożyści z wdrożenia zintegrowanego systemu ERP Streamsoft:

  • informatyzacja procesu produkcyjnego
  • automatyzacja procesu naliczania akordów
  • nadzór on-line nad przebiegiem procesu produkcyjnego
  • pełna identyfikacja produktów w procesie produkcyjnycm
  • automatyzacja w tworzeniu raportów analitycznych
  • ujednolicenie dokumentacji produkcyjnej Flowchart,FMEA,planów kontroli, KKO,
  • redukcja strat odpadów stalowych (złomu)
  • znaczne skrócenie procesu przyjmowania wywołań od kontrahentów

Nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, związane z wymaganiem koncernów samochodowych stawia nowe wyzwania
dla firmy Promot w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

promot produkcja

 Powrót